Ochrana vkladov, alebo výhovorka bánk?

Ochrana vkladov, alebo výhovorka bánk?

Tak vážený, nedalo mi uverejniť takú drobnosť, ktorú dávajú v týchto dňoch podpísať v niektorých bankách. To znenie ma ozaj dostalo. Dobre si to prečítajte! Nájdete ho nižšie na priloženej fotke.

Po ďalšie. Písalo sa a už sa to má aj uplatňovať, že ochrana bankových vkladateľov bude v Európskej únii jednotná. A to do výšky 100.000 € v jednej banke na jedného vkladateľa. Vyplýva to z novely zákona, ktorá bola schválená.

Najviac ma pobavilo toto:
“Návrhom zákona sa tiež upravuje financovanie systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, najmä pokiaľ ide o príspevky bánk do tohto systému. Do 3. júla 2024 musia dostupné prostriedky systému ochrany vkladov dosiahnuť 0,8 % všetkých krytých vkladov. Ak si banka neplní svoje povinnosti podľa zákona o ochrane vkladov, tak Fond ochrany vkladov v spolupráci s Národnou bankou Slovenska príjmu také opatrenia, vrátane sankcií, aby sa nimi zabezpečilo splnenie týchto povinností. Ak si banka aj napriek týmto opatreniam nesplní svoje povinnosti, Fond ochrany vkladov pristúpi k jej vylúčeniu zo systému ochrany vkladov.”

Musí dosiahnuť 0,8 % všetkých krytých vkladov? Nieje náhodou 0.8 % dosť málo na to, aby bolo možné vyplatiť ozaj všetkých poškodených vkladateľov?

A ako sa zbavuje banka povinnosti, to je úplne skvelé. Dobre si prečítajte znenie v “bode” (****)

Ozaj sa už prebuďte ľudia. Chráňte si svoje úspory, nehazardujte s nimi v bankách!

ochrana vkladov